"formally presented" — Słownik kolokacji angielskich

formally presented kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalnie przedstawić
  1. present czasownik + formally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The plan was formally presented to those leaders last week.

powered by  eTutor logo