"presented annually" — Słownik kolokacji angielskich

presented annually kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiony rocznie
  1. present czasownik + annually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    I also established and was the director of the free 50-odd special events presented annually during those years.

powered by  eTutor logo