"actually focus" — Słownik kolokacji angielskich

actually focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie nacisk
  1. focus czasownik + actually przysłówek
    Luźna kolokacja

    But she hadn't actually focused her attention on the search.

powered by  eTutor logo