"actually run" — Słownik kolokacji angielskich

actually run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie pobiec
  1. run czasownik + actually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    "I don't know that she ever thought I'd actually run into one of these guys."

powered by  eTutor logo