"actually written" — Słownik kolokacji angielskich

actually written kolokacja
Popularniejsza odmiana: actually write
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie napisany
  1. write czasownik + actually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Before his death, no one even knew whether he had actually written anything, or not.