KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"actually exist" — Słownik kolokacji angielskich

actually exist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie istniej
  1. exist czasownik + actually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The question is how many of those women actually exist.

powered by  eTutor logo