"once exist" — Słownik kolokacji angielskich

once exist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiedyś istniej
  1. exist czasownik + once przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Whatever once existed between us is now at an end.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo