"exist before" — Słownik kolokacji angielskich

exist before kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): istniej wcześniej
 1. exist czasownik + before przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  To create what had never existed before was the idea.

  Podobne kolokacje:
 2. exist czasownik + before przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  No, what I've done at best means there's a chance of it coming right that didn't exist before.

powered by  eTutor logo