"exist within" — Słownik kolokacji angielskich

exist within kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): istniej wewnątrz
  1. exist czasownik + within przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The physical force did not exist within the countries to bring it about.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo