"exist between" — Słownik kolokacji angielskich

exist between kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): istniej pośrodku
  1. exist czasownik + between przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    In democratic countries, a special relationship exists between media and government.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo