"actually send" — Słownik kolokacji angielskich

actually send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie wyślij
  1. send czasownik + actually przysłówek
    Silna kolokacja

    I was with someone once who actually sent the water back.

powered by  eTutor logo