ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"actually pay" — Słownik kolokacji angielskich

actually pay kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie zapłać
  1. pay czasownik + actually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    For perhaps 5 minutes out of 30 the woman actually paid attention to the little girl.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo