ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"highly paid" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "highly paid" po angielsku

przymiotnik
  1. wysoko płatny, wysoko opłacany
    Would you take a highly-paid but morally questionable job? (Podjęłabyś się wysoko płatnej, ale moralnie wątpliwej pracy?)

"highly paid" — Słownik kolokacji angielskich

highly paid kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bardzo zapłacić
  1. pay czasownik + highly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Or actually doing your highly paid job for a change?

powered by  eTutor logo