ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"actually produce" — Słownik kolokacji angielskich

actually produce kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie wyprodukuj
  1. produce czasownik + actually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Next you look at what they actually produce - not potential but performance.

powered by  eTutor logo