"happen quickly" — Słownik kolokacji angielskich

happen quickly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdarz się szybko
  1. happen czasownik + quickly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Everything happened so quickly, and I never thought to ask.

powered by  eTutor logo