"work well together" — Słownik kolokacji angielskich

work well together kolokacja
Popularniejsza odmiana: work together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobrze pracuj razem
  1. work czasownik + together przysłówek
    Zwykła kolokacja

    On the other hand, they may be seen as having worked together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo