"work beautifully" — Słownik kolokacji angielskich

work beautifully kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): działaj bez zarzutu
  1. work czasownik + beautifully przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    And at least for the present the treatment seems to be working beautifully.

powered by  eTutor logo