"beautifully made" — Słownik kolokacji angielskich

beautifully made kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pięknie zrobić
  1. make czasownik + beautifully przysłówek
    Silna kolokacja

    They were - I was shocked - really beautifully made clothes.

powered by  eTutor logo