"beautifully written" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pięknie napisany
  1. write czasownik + beautifully przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    It goes without saying, but that was a beautifully written article.

powered by  eTutor logo