"work temporarily" — Słownik kolokacji angielskich

work temporarily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pracuj chwilowo
  1. work czasownik + temporarily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    They are considering our offer to work temporarily on the channel.

powered by  eTutor logo