"lock" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lock czasownik

lock + rzeczownik
Kolokacji: 30
lock eyes • lock one's arms • lock horns • lock the door • lock one's hands • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(2) horn, door, car, bar, lug
Kolokacji: 5
(3) hand, file
Kolokacji: 2
(5) window, leg, key
Kolokacji: 3
(6) gaze, glance
Kolokacji: 2
(7) people, customer, worker
Kolokacji: 3
1. lock people = ludzie zamka lock people
2. lock customers = klienci zamka lock customers
3. lock out one's workers = zamykać na klucz na zewnątrz czyjś robotnicy lock out one's workers
(8) pin, ring, differential
Kolokacji: 3
czasownik + lock
Kolokacji: 8
find locked • keep locked • start locking • avoid locking • remember locking • ...
lock + przyimek
Kolokacji: 37
lock up • locked into • lock down • lock behind • lock onto • lock out • ...
lock + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 35
locked away • locked together • securely locked • automatically lock • locked tight • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.