"lock securely" — Słownik kolokacji angielskich

lock securely kolokacja
Popularniejsza odmiana: securely locked
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamknij na klucz dobrze
  1. lock czasownik + securely przysłówek
    Luźna kolokacja

    He tried the front door and found it securely locked.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo