"lock" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lock czasownik

lock + rzeczownik
Kolokacji: 30
lock eyes • lock one's arms • lock horns • lock the door • lock one's hands • ...
czasownik + lock
Kolokacji: 8
find locked • keep locked • start locking • avoid locking • remember locking • ...
lock + przyimek
Kolokacji: 37
lock up • locked into • lock down • lock behind • lock onto • lock out • ...
lock + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 35
locked away • locked together • securely locked • automatically lock • locked tight • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
3. securely locked = dobrze zamknięty na klucz securely locked
  • He tried the front door and found it securely locked.
  • Patients who are a danger to society must be securely locked away.
  • He keeps his store locked securely after business hours are over.
  • He saw the gate closed and locked securely behind them.
  • You saw none, because all of our patients were securely locked in their rooms for the night.
  • He tried the handle of the safe, but it was securely locked.
  • There was one door, which proved to be securely locked.
  • Here there were no guards at all, but the door was securely locked.
  • He tried the door on the south wall of the alley and found it securely locked.
  • The front window was boarded up, the door securely locked.
5. locked tight = zamknięty na klucz mocno locked tight

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.