"securely locked" — Słownik kolokacji angielskich

securely locked kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobrze zamknięty na klucz
  1. lock czasownik + securely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    He tried the front door and found it securely locked.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo