"lock up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lock up" po angielsku

lock up *

phrasal verb
 1. pozamykać (na noc)
  I locked my house up for the night. (Zamknąłem dom na noc.)
  I'll lock up the garage before I go to sleep. (Zamknę garaż, zanim pójdę spać.)
 2. zamrażać (np. kapitał)
  They locked up our asset, so we can't do anything about it. (Oni zamrozili nasz kapitał, więc nic nie możemy z tym zrobić.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. zamknąć coś, schować coś
  She locked her jewellery up in the box. (Ona schowała swoją biżuterię w pudełku.)
  I locked my letters in the drawer. (Zamknąłem moje listy w szufladzie.)
phrasal verb
 1. zamykać kogoś (w więzieniu), aresztować kogoś
  The police locked me up. (Policja mnie aresztowała.)
  He got locked up in prison 2 years ago. (On został zamknięty w więzieniu 2 lata temu.)

"lock up" — Słownik kolokacji angielskich

lock up kolokacja
 1. lock czasownik + up particle = pozamykać (na noc)
  Bardzo silna kolokacja

  They both locked up at the end of the day and were never seen again.

  Podobne kolokacje: