TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"casing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "casing" po angielsku

casing

rzeczownik
 1. obudowa, kadłub, tuleja, skorupa, łuska, gilza, osłona
 2. rura okładzinowe (np. na kominku)
 3. futryna, ościeżnica (element budowy okna)
 4. osłonka, kiełbaśnica (skórka na wędlinie)
 5. oprawa (w wydawnictwach drukowanych)
 6. zamykanie (np. w pudełku)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. przypadek (wystąpienie jakiejś sytuacji), okoliczność [policzalny]
  In some cases, people had to wait for over four weeks. (W niektórych przypadkach, ludzie musieli czekać przez ponad cztery tygodnie.)
  In case of rain, take a taxi. (W przypadku deszczu weź taksówkę.)
 2. sytuacja (dotycząca osoby lub grupy ludzi) [policzalny]
  Your case is very complicated - I don't know how to help you. (Twoja sytuacja jest bardzo skomplikowana - nie wiem jak ci pomóc.)
  What should we do in this case? (Co powinniśmy zrobić w tej sytuacji?)
 3. argument, powód [policzalny]
  I'll agree with you if you give me a good case. (Zgodzę się z tobą, jeśli podasz mi dobry argument.)
  He had a serious case to do that. (On miał poważny powód, żeby to zrobić.)
 4. sprawa, rozprawa sądowa, proces [policzalny]
  The case file is in the police archives. (Akta sprawy są w archiwach policyjnych.)
  The case has been postponed and moved to a bigger courtroom. (Rozprawa sądowa została przełożona i przeniesiona do większej sali sądowej.)
 5. dowody w sprawie (argumenty używane w sprawie sądowej) [policzalny]
  The cases have been presented. (Dowody w sprawie zostały przedstawione.)
  I think the cases presented so far are enough. (Myślę, że dotychczasowe dowody w sprawie są wystarczające.)
 6. sprawa, śledztwo, dochodzenie (np. prowadzone przez policję) [policzalny]
  The police had to close that case because there was no evidence. (Policja musiała zakończyć śledztwo, bo nie było dowodów.)
  We can't move with our case until we speak to the witness. (Nie możemy ruszyć z dochodzeniem, dopóki nie porozmawiamy ze świadkiem.)
 7. przypadek, jednostka chorobowa (np. grypa, AIDS) [policzalny]
  He suffers from a severe case of whooping cough. (On cierpi na ciężki przypadek krztuśca.)
  His case was very rare. (Jego przypadek był bardzo rzadki.)
  You've got a rare case of flu. (Masz rzadki przypadek grypy.)
 8. przypadek, osoba chora (np. osoba chora na grypę, osoba chora na AIDS) [policzalny]
  We have an extraordinary case in our hospital - one of the patients has a very strange disease. (Mamy w naszym szpitalu niecodzienny przypadek - jeden z pacjentów ma bardzo dziwną chorobę.)
  His case is tough, but do not lose hope. (Jego przypadek jest ciężki, ale proszę nie tracić nadziei.)
 9. pudełko, pojemnik [policzalny]
  I need a case for my jewellery. (Potrzebuję pojemnika na moją biżuterię.)
  She always brings sandwiches in a plastic case. (Ona zawsze przynosi kanapki w plastikowym pudełku.)
 10. kaseta, kasetka, etui (np. na biżuterię, dokumenty) [policzalny]
  I need to buy a new file case. (Muszę kupić nowe etui na dokumenty.)
  I got a beautiful jewellery case for my wife. (Kupiłem dla mojej żony piękną kasetkę na biżuterię.)
 11. futerał, pokrowiec [policzalny]
  He put his glasses in a case. (On włożył swoje okulary do futerału.)
  She always carries her guitar in a case. (Ona zawsze nosi swoją gitarę w pokrowcu.)
  link synonim: cover
 12. przypadek (w gramatyce, np. biernik) termin techniczny [policzalny lub niepoliczalny]
  This case always has an "-en" ending. (Ten przypadek ma zawsze końcówkę "-en".)
 13. przypadek, jednostka (osoba, którą zajmują się specjaliści) [policzalny]
  He's a unique case and he needs special treatment. (On jest wyjątkowym przypadkiem i potrzebuje specjalnego leczenia.)
  Our best specialists are taking care of this case. (Nasi najlepsi specjaliści zajmują się tą jednostką.)
  That's an interesting case - we should show it to our students. (To ciekawy przypadek - powinniśmy pokazać go naszym studentom.)
 14. dziwak, dziwaczka potocznie [policzalny]
  He's such a case - why are you friends with him? (On jest takim dziwakiem - czemu się z nim przyjaźnisz?)
  My grandmother is a case but I love her anyway. (Moja babcia jest dziwaczką, ale i tak ją kocham.)
 15. kazus

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zamykać (np. w pudełku) [przechodni]
  Don't worry about your ring - I'll case it in the box. (Nie martw się o swój pierścionek - zamknę go w pudełku.)
  You can't lose it - case it and put in your drawer. (Nie możesz tego zgubić - zamknij to w pudełku i włóż do swojej szuflady.)
 2. przeprowadzać rekonesans, przeprowadzać rozpoznanie, badać miejsce (zwykle w celu kradzieży) potocznie [przechodni]
  I always case my targets' houses. (Zawsze badam domy swoich celów.)
 3. cembrować termin techniczny

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "casing"

rzeczownik
casing spear = rak (przyrząd ratunkowy)
finish casing = opaska (drzwiowa lub okienna)
casing elevator = elewator (przy wydobywaniu ropy naftowej)