"dziwaczka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dziwaczka" po polsku

dziwaczka

rzeczownik
 1. freak
  • dziwak, dziwaczka, dziwadło
   I was always saying he was a freak. (Zawsze mówiłem, że on jest dziwakiem.)
   Tom is such a freak. (Tom jest takim dziwakiem.)
   His friends regard him as a freak. (Jego przyjaciele mają go za dziwaka.)
   link synonim: weirdo
 2. duck **
  • dziwak, dziwaczka informal
   He's a duck, don't talk to him. (To dziwak, nie rozmawiaj z nim.)
   My best friend is a duck but I love her. (Moja najlepsza przyjaciółka to dziwaczka, ale kocham ją.)
   My neighbour is a tabby and a duck. (Moja sąsiadka jest starą panną i dziwaczką.)
 3. oddball
 4. joker
 5. eccentric *
 6. melvin
  • dziwak, dziwaczka, nudziarz slang
   He's a bit of a melvin, but otherwise he's ok. (Trochę z niego dziwak, ale poza tym jest w porządku.)
 7. loony , także: looney , loony tune American English informal , także: luny
 8. case *****
  • dziwak, dziwaczka informal [COUNTABLE]
   He's such a case - why are you friends with him? (On jest takim dziwakiem - czemu się z nim przyjaźnisz?)
   My grandmother is a case but I love her anyway. (Moja babcia jest dziwaczką, ale i tak ją kocham.)
 9. odd fish British English old-fashioned , queer fish British English old-fashioned

Powiązane zwroty — "dziwaczka"

przymiotnik
dziwny = strange +16 znaczeń
przedziwny = eerie , także: eery
rzeczownik
dziwak = oddity +2 znaczenia
dziwactwo = fad +6 znaczeń

powered by  eTutor logo