BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"opieczętować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opieczętować coś" po polsku

czasownik
  1. stamp **   [przechodni]
    These letters are stamped, the other ones aren't. (Te listy są ostemplowane, pozostałe nie są.)
    Can you stamp these applications? (Czy możesz ostemplować te podania?)
    I waited two hours for the clerk to stamp my application. (Czekałam dwie godziny, aby urzędniczka ostemplowała moje podanie.)

opieczętować coś

  1. impress something with a seal  

powered by  eTutor logo