BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"commercial success" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "commercial success" po angielsku

commercial success

rzeczownik
 1. sukces komercyjny, sukces rynkowy
  The film released last week achieved commercial success. (Film, który ukazał się w zeszłym tygodniu, odniósł komercyjny sukces.)
  The company had achieved commercial success before. (Firma osiągnęła już wcześniej sukces rynkowy.)
  They owe their commercial success to favourable market conditions. (Oni zawdzięczają swój sukces komercyjny przychylnym warunkom na rynku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"commercial success" — Słownik kolokacji angielskich

commercial success kolokacja
 1. commercial przymiotnik + success rzeczownik = sukces komercyjny, sukces rynkowy
  Bardzo silna kolokacja

  The film went on to become a major commercial success.

powered by  eTutor logo