"niespodziewanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niespodziewanie" po polsku

niespodziewanie

przysłówek
 1. unexpectedly *
  • niespodziewanie, nieoczekiwanie
   The telephone rang unexpectedly. (Niespodziewanie zadzwonił telefon.)
   He kissed her unexpectedly on the cheek. (On pocałował ją niespodziewanie w policzek.)
   The end of the war came unexpectedly. (Koniec wojny nadszedł niespodziewanie.)
   link synonim: suddenly
 2. unawares
  • niespodziewanie, znienacka oficjalnie
   The enemy were taken unawares. (Wrogowie zostali znienacka schwytani.)
   The thought caught her unawares. (Myśl złapała ją niespodziewanie.)
   We want to take them unawares if we can. (Chcemy ich schwytać niespodziewanie, jeśli możemy.)
 3. beyond expectation  
idiom
 1. out of the blue , out of a clear blue sky
  • znienacka; nagle; niespodziewanie; jak grom z jasnego nieba
   He turned up four years ago out of the blue. (Cztery lata temu zjawił się tu znienacka.)
   This problem did not come out of the blue. (Problem ten nie pojawił się nagle.)
 2. on the hop  
obrazek do "expect" po polsku
czasownik
 1. expect ***** , także: spect język mówiony
  • spodziewać się, oczekiwać (np. że coś się stanie) [przechodni]
   They weren't expecting anybody else to be there. (Oni nie spodziewali się, że ktokolwiek inny tam będzie.)
   She's expecting a baby. (Ona spodziewa się dziecka.)
   I don't expect anything from you. (Nie oczekuję od ciebie niczego.)
   link synonim: anticipate
 2. anticipate **
  • spodziewać się, oczekiwać [przechodni]
   What should I anticipate? (Czego mam się spodziewać?)
   I anticipate trouble finding a good doctor in this town. (Spodziewam się problemów ze znalezieniem dobrego lekarza w tym mieście.)
   I anticipate the worst. (Spodziewam się najgorszego.)
   link synonim: expect
   zobacz także: second-guess
phrasal verb
 1. look for something ****

Powiązane zwroty — "niespodziewanie"

przysłówek
nagle (szybko i niespodziewanie) = suddenly
phrasal verb
stać się (zwłaszcza niespodziewanie) = come about
wpaść na kogoś (spotkać kogoś niespodziewanie) = bump into somebody
pojawić się (szczególnie niespodziewanie) = rock up
znaleźć się gdzieś (niespodziewanie) = fetch up
rzeczownik
idiom
przymiotnik
niespodziewany = sudden +7 znaczeń
spodziewany = expected +5 znaczeń
czasownik
wciągnąć w zasadzkę (niespodziewanie na kogoś napaść) = ambush
inne
zwrot akcji (następujący niespodziewanie) = a twist in the plot

"niespodziewanie" — Słownik kolokacji angielskich

beyond expectation kolokacja
Popularniejsza odmiana: beyond one's expectations
 1. beyond przyimek + expectation rzeczownik = niespodziewanie
  Luźna kolokacja

  They had known he would give her something of great personal value, but this was far beyond their expectations.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo