PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"nagły spadek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nagły spadek" po polsku

"nagły spadek" — Słownik kolokacji angielskich

sudden drop kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagły spadek
 1. sudden przymiotnik + drop rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  The top of the island gives way to a sudden drop down to the sea on the island's back side.

sharp downturn kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagły spadek
 1. sharp przymiotnik + downturn rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He added that the budget office projections for the next few years did not consider a sharp downturn in the economy.

  Podobne kolokacje:
sharp decrease kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagły spadek
 1. sharp przymiotnik + decrease rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Why should women accept anything less than a sharp decrease in all categories of this terrible crime?

  Podobne kolokacje:
sudden decrease kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagły spadek
 1. sudden przymiotnik + decrease rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Mark touched his hat, and said, with a very sudden decrease of vivacity, that he was going to Salisbury.

  Podobne kolokacje: