"steep drop" — Słownik kolokacji angielskich

steep drop kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stromy spadek
  1. steep przymiotnik + drop rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was the steepest drop in more than two years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo