PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przyspieszony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyspieszony" po polsku

przyspieszony

przymiotnik
 1. accelerated  
 2. snap ***
 3. expedited
 4. stepped
 5. precipitative
 6. precipitated
 7. precipitate
obrazek do "speed up" po polsku
czasownik
 1. accelerate **
 2. precipitate
 3. quicken
 4. spurt , także: spirt
 5. expedite
 6. catalyse BrE , catalyze AmE
 7. quetch   dawne użycie
phrasal verb
 1. speed up *
 2. hot up
 1. gather way
czasownik
 1. speed along
 2. prepone
idiom
 1. step on it AmE język mówiony , step on the gas AmE język mówiony
  • depnąć na gaz, przyspieszyć
   We have to be there in five minutes, step on it! (Musimy być tam za pięć minut, depnij na gaz!)
   Step on the gas if you don't want us to be late for our own wedding. (Przyspiesz, jeśli nie chcesz, żebyśmy spóźnili się na nasz własny ślub.)
 2. pick up the pace
przymiotnik
 1. stepped-up
 2. summary **   oficjalnie
  The professor gave us a summary lecture. (Profesor przeprowadził z nami przyspieszony wykład.)
  I signed up for a summary sewing course. (Zapisałem się na przyśpieszony kurs szycia.)

powered by  eTutor logo