ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"przyspieszony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyspieszony" po polsku — Słownik angielsko-polski

przyspieszony

przymiotnik
 1. accelerated  
 2. snap ***
 3. stepped
 4. precipitative
 5. precipitated
 6. precipitate
czasownik
 1. accelerate **   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He pushed the gas pedal and the car started accelerating. (On wcisnął pedał gazu i samochód zaczął przyśpieszać.)
  The car behind me accelerated and overtook me. (Samochód za mną przyspieszył i mnie wyprzedził.)
  link synonimy: speed up, advance
 2. spur **
  • ponaglać, przyspieszać
   Don't spur me! I'm moving as fast as I can. (Nie ponaglaj mnie! Działam tak szybko, jak mogę.)
 3. precipitate   formal
 4. quicken
 5. spurt , także: spirt
 6. expedite
 7. catalyse British English , catalyze American English
 8. quetch   old use
phrasal verb
 1. speed up *  
  The truck speeded up going down the hill. (Ciężarówka przyśpieszyła jadąc w dół wzgórza.)
  link synonim: accelerate
 2. push on
 3. hot up
 1. gather way
phrasal verb
 1. bring something on , także: bring on something *
 2. step something up  
 3. speed something up , speed up something *  
  British government is trying to speed up the process of reform. (Brytyjski rząd próbuje przyśpieszyć proces reform.)
  Adding water to the solution speeds the reaction up. (Dodanie wody do roztworu przyspiesza reakcję.)
 4. bring something forward , także: bring forward something
idiom
 1. step on it American English spoken , step on the gas American English spoken
  • depnąć na gaz, przyspieszyć
   We have to be there in five minutes, step on it! (Musimy być tam za pięć minut, depnij na gaz!)
   Step on the gas if you don't want us to be late for our own wedding. (Przyspiesz, jeśli nie chcesz, żebyśmy spóźnili się na nasz własny ślub.)
 2. pick up the pace
czasownik
 1. gather speed  
 2. prepone
przymiotnik
 1. stepped-up
 2. summary **   formal
  The professor gave us a summary lecture. (Profesor przeprowadził z nami przyspieszony wykład.)
  I signed up for a summary sewing course. (Zapisałem się na przyśpieszony kurs szycia.)