Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"zwiększony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwiększony" po polsku

zwiększony

przymiotnik
 1. increased ***
  • zwiększony, wzmożony
   She has increased blood pressure. (Ona ma zwiększone ciśnienie.)
   Increased appetite can be a symptom of various diseases. (Wzmożony apetyt może być objawem różnych chorób.)
 2. enhanced *
  • ulepszony, polepszony, zwiększony
   Our work culture has been recently enhanced. (Nasza kultura pracy została niedawno ulepszona.)
 3. stepped-up
 4. generated
  • wygenerowany, zwiększony (np. o sprzedaży, dochodach, stratach)
 5. augmented   oficjalnie
czasownik
 1. up *****
 2. escalate *
 3. extend ***
 4. embiggen   potocznie
phrasal verb
 1. ramp up
 2. amp up   potocznie
$3.7 Billion Increase in
czasownik
 1. increase *****
  • zwiększać, zwiększać się, wzrastać [przechodni/nieprzechodni]
   Since the last show her popularity has increased. (Od ostatniego występu jej popularność się zwiększyła.)
   Our living space will increase in the new flat. (Nasza powierzchnia mieszkalna zwiększy się w nowym mieszkaniu.)
   House prices increased by 30% last year. (Ceny domów wzrosły o 30% w zeszłym roku.)
   link synonimy: go up, expand
   przeciwieństwo: decrease
 2. boost **
  • pobudzać, zwiększać, poprawiać, ożywiać [przechodni]
   to help to increase something
   Coffee boosted my energy level. (Kawa zwiększyła mój poziom energii.)
   The promotion of our city boosted tourism in this region. (Promocja naszego miasta pobudziła turystykę w tym regionie.)
   It will give a boost to the car industry at what is a very difficult time. (Spowoduje ono ożywienie przemysłu samochodowego w tym bardzo trudnym czasie.)
   We must also boost opportunities for young people. (Musimy również zwiększyć szanse młodzieży.)
   Chocolate always boosts my mood. (Czekolada zawsze poprawia mój nastrój.)
 3. enhance , ***
  • zwiększać, poprawiać, wzmacniać, podnosić (np. szanse, reputację) [przechodni]
   Now he's building a big factory which will enhance the village. (Obecnie on buduje olbrzymią fabrykę, co wzmocni wioskę.)
   Knowledge of a foreign language will enhance your chances to get this job. (Znajomość języka obcego zwiększy twoje szanse na zdobycie tej pracy.)
   We should enhance the quality of our products. (Powinniśmy podnieść jakość naszych produktów.)
 4. expand ***
 5. generate ***
  • generować, zwiększać (np. sprzedaż, dochody, straty) [przechodni]
   Our sales generate our revenue. (Nasza sprzedaż generuje nasze przychody.)
   Our shop is not generating enough profit. (Nasz sklep nie generuje wystarczającego zysku.)
 6. compound **
 7. augment ,
 8. streamline
 9. amplify
 10. spurt , także: spirt
 11. accrue
 12. fatten
 13. aggrandize AmE , aggrandise BrE
phrasal verb
 1. turn up **
 2. pump up   potocznie
  She likes to pump up risk and climb without any protection. (Ona lubi zwiększać ryzyko i wspinać się bez żadnego zabezpieczenia.)
 3. scale up
 4. hot up
phrasal verb
 1. add to something ***
 2. turn something up
 3. step something up  
 4. bring something up , bring up something **
phrasal verb
 1. pick up ****
 2. come up ****
czasownik
 1. edge up