"HR" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "HR" po angielsku

heart rate * , HR (skrót)

obrazek do "heart rate" po polsku Using a Heart Rate Monitor
rzeczownik
 1. tętno
  My heart rate ranges from 70 to 80 beats per minute. (Moje tętno wynosi od 70 do 80 uderzeń na minutę.)
  A heightened heart rate is usually connected to high blood pressure. (Podwyższone tętno jest zwykle powiązane z nadciśnieniem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

human resources , HR (skrót)

rzeczownik
 1. zasoby ludzkie (wydział w firmie zajmujący się pracownikami)
 2. dział kadr, dział personalny
  Human resources should make sure that the employee statistics are correct. (Dział kadr powinien się upewnić, że statystyki pracowników się zgadzają.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zarządzanie zasobami ludzkimi, ZZL
  Professions related to human resource management attract many young people. (Zawody związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi przyciągają wielu młodych ludzi.)
  Jest to zbiór zasad i strategii działań organizacji w zakresie efektywnego zarządzania personelem, obejmującego jego pozyskiwanie, właściwy rozwój i utrzymanie.

hour , ***** , h (skrót) *** , hr (skrót) *

obrazek do "hour" po polsku
rzeczownik
 1. godzina [policzalny]
  It should take me about an hour. (To powinno mi zająć około godziny.)
  I study English for two hours every day. (Uczę się angielskiego przez dwie godziny każdego dnia.)
  See you in two hours. (Do zobaczenia za dwie godziny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"HR" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "HR" po polsku

hr.

rzeczownik
 1. earl ** , także: erle dawne użycie
  • hrabia, hr. (skrót) [policzalny]
   He was the earl of Oxford. (Był hrabią Oxfordu.)
   She wanted to marry an earl and live in a palace. (Chciała wyjść za mąż za hrabiego i mieszkać w pałacu.)
   Do you know the story of earl Monte Christo? (Znasz historię hrabiego Monte Christo?)
   link synonim: comte

powered by  eTutor logo