KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"razem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "razem" po polsku

razem

obrazek do "together" po polsku File:Working Together Teamwork
przysłówek
 1. together , ***** , także: infere British English dawne użycie
  • razem
   Let's go there together. (Chodźmy tam razem.)
   We can do it, if we work together. (Możemy to zrobić, jeżeli będziemy pracować razem.)
   She glued the broken pieces together. (Ona skleiła połamane części ze sobą.)
  • razem (w jedną całość)
   It makes sense when you put it together. (To ma sens kiedy złożysz to w całość.)
   You should glue these two pieces together. (Powinieneś skleić te dwa kawałki razem.)
 2. altogether **
  • razem, w sumie
   There are only six people altogether. (Łącznie jest tylko sześć osób.)
   Altogether, coffee and dessert cost six dollars. (Razem, kawa i deser kosztowały sześć dolarów.)
 3. collectively *
 4. 2G4
  • razem (forma skrócona od "together")
   zobacz także: together
 5. unitedly
 1. a total of
  • łącznie, w sumie, razem
   A total of 10 students is in the classroom. (Łącznie w klasie jest 10 uczniów.)
   It was repeated a total of nine times. (Powtórzono to w sumie dziewięć razy.)
   Counting me in, it gives a total of seven contestants. (Wliczając mnie, daje nam to razem siedmiu uczestników.)
 1. all at once
przymiotnik
 1. put together **

raz

obrazek do "once" po polsku
rzeczownik
 1. time *****
  • raz (np. w zwrocie "ile razy?") [policzalny]
   How many times do I have to tell you this? (Ile razy muszę ci to mówić?)
   This time he was quiet. (Tym razem on był cicho.)
 2. lash *
  • smagnięcie, uderzenie, raz
   He got twenty lashes for his disobedience. (On dostał dwadzieścia razów za swoje nieposłuszeństwo.)
przysłówek
 1. once ***** , także: oncet
  • raz, jeden raz, jednokrotnie
   He was there more than once, actually. (W rzeczywistości, on był tam więcej niż jeden raz.)
   We go to the cinema once a month. (Chodzimy do kina raz w miesiącu.)
   I will say it only once. (Powiem to tylko raz.)
   link synonim: one time
 1. riki-tik potocznie , ricky-tick potocznie

Powiązane zwroty — "razem"

spójnik
oraz = and , także: 'n' potocznie +1 znaczenie
ani (używane razem z "nor") = neither , także: nouther Scottish English dawne użycie , także: nuther dialekt
rzeczownik
załoga (osoby pracujące razem) = crew
wyraz = word +1 znaczenie
obraz = painting +4 znaczenia
zastępy (duża grupa ludzi robiących coś razem) = army
wrażenie = effect +6 znaczeń
mieszanka (substancje trzymane razem, które nie mieszają się ze sobą) = mixture
wrażliwość = sensitivity +1 znaczenie
przysłówek
inne
teraz = right now , rn (skrót) potocznie
kolejny raz (za trzecim, dziesiątym, setnym razem) = yet again
określnik
kolejnym (np. "innym razem") = another
zaimek
kolejnym (np. "innym razem") = another
czasownik
przyimek
razem z = along with +1 znaczenie
inne
idiom
przymiotnik
wyraźny = clear +8 znaczeń
wrażliwy = sensitive +3 znaczenia
phrasal verb

powered by  eTutor logo