PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"along with something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "along with something" po angielsku

along with something ****

przysłówek
 1. razem z czymś
  Would you like a cup of coffee along with that cake? (Czy chciałbyś filiżankę kawy razem z tym ciastem?)
przyimek
 1. razem z, wraz z
  I visited my grandmother along with my 4 friends. (Odwiedziłem moją babcię wraz z moimi 4 przyjaciółmi.)
  He was punished along with two other prisoners. (On został ukarany razem z dwoma innymi więźniami.)
  link synonim: alongside
obrazek do "get on with somebody" po polsku Choose wisely: How to pick the right person to travel with
 1. mieć z kimś dobre stosunki, dobrze się z kimś dogadywać, lubić kogoś, żyć w zgodzie
  Do you get along with your colleagues? (Czy dobrze dogadujesz się ze znajomymi z pracy?)
  I get along with my siblings. (Mam dobre stosunki z moim rodzeństwem.)
  I never got on with my brother. (Nigdy nie dogadywałam się z moim bratem.)

powered by  eTutor logo