"razem z czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "razem z czymś" po polsku

razem z czymś

przysłówek
 1. along with something ****  
  Would you like a cup of coffee along with that cake? (Czy chciałbyś filiżankę kawy razem z tym ciastem?)
 1. together with something **
  • w dodatku do czegoś, razem z czymś
   I'd like chocolate cake please, together with coffee. (Chciałbym ciasto czekoladowe razem z kawą.)
idiom
 1. in company with something
przyimek
 1. along with ****
  • razem z, wraz z
   I visited my grandmother along with my 4 friends. (Odwiedziłem moją babcię wraz z moimi 4 przyjaciółmi.)
   He was punished along with two other prisoners. (On został ukarany razem z dwoma innymi więźniami.)
   link synonim: alongside
 2. including ***** , incl. (skrót)
  • w tym, łącznie z, wliczając w to, włączając w to, razem z
   There were four people in the car, including the baby. (W samochodzie było czworo ludzi, wliczając w to dziecko.)
   I answered ten questions on the exam, including those that I wasn't sure of. (Na egzaminie odpowiedziałem na dziesięć pytań, wliczając w to te, których nie byłem pewny.)
prefiks
 1. co-
 2. con- ,
 3. cor-

Powiązane zwroty — "razem z czymś"

phrasal verb
czasownik

powered by  eTutor logo