"wrażenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wrażenie" po polsku

wrażenie

rzeczownik
 1. effect *****
  • efekt, wrażenie
   His shouting had little effect on her. (Jego krzyki nie wywierały na niej żadnego wrażenia.)
   What kind of effect did you expect? (Jakiego efektu się spodziewałaś?)
 2. impression ** , także: impressure dawne użycie
  • wrażenie [policzalny lub niepoliczalny]
   What was your first impression? (Jakie było twoje pierwsze wrażenie?)
   I did not get that impression. (Nie odniosłem takiego wrażenia.)
   She was trying to make a good impression on him. (Ona próbowała na nim zrobić dobre wrażenie.)
  • impresja, doznanie, wrażenie [policzalny]
 3. air , ***** , także: aer latin
  • atmosfera, nastrój, wrażenie [niepoliczalny]
   There was an air of stress during the exam. (W czasie egzaminu panowała atmosfera stresu.)
   I couldn't bear the air of anger and jealousy. (Nie mogłem znieść atmosfery złości i zazdrości.)
 4. feel *****
  • wrażenie, odczucie [tylko liczba pojedyncza]
   You get the feel of the French culture here. (Tu możesz odczuć francuską kulturę.)
   I had a feel of loneliness in the big empty house. (Miałam wrażenie samotności w wielkim pustym domu.)
 5. illusion **
  • iluzja, wrażenie [policzalny]
   What you see in the mirror is an illusion. (Wszystko, co widzicie w lustrze jest iluzją.)
 6. sensation **
  • wrażenie (mieć) [policzalny]
   I had a sensation of being followed. (Miałem wrażenie, że ktoś mnie śledził.)
 7. impact ****
  • odzew, efekt, wrażenie (w marketingu) termin techniczny
   the powerful effect of something
   Our advertisement made a huge impact on the society. (Nasza reklama wywarła wielkie wrażenie na społeczeństwie.)
   This slogan doesn't make an impact. (Ten slogan nie robi wrażenia.)
 8. feeling ****
  • wrażenie, odczucie [tylko liczba pojedyncza]
   I have a feeling that you don't like me. (Mam wrażenie, że mnie nie lubisz.)
   She told me to relax but I couldn't get rid of that strange feeling that something is wrong. (Kazała mi się zrelaksować, ale nie mogłem pozbyć się tego dziwnego wrażenia, że coś jest nie tak.)
 9. esthesis
czasownik
 1. feel *****
  • mieć wrażenie, czuć [nieprzechodni]
   I feel as if I needed to do something. (Mam wrażenie, jakbym miał coś zrobić.)
   She felt as if she had been there before. (Ona poczuła, jakby już tam wcześniej była.)
 2. be under the impression  
  She was under the impression that her parents were coming today. (Ona miała wrażenie, że jej rodzice mieli dzisiaj przyjść.)
  I was under the impression that admission was free. (Miałam wrażenie, że wstęp był wolny.)
idiom
 1. have the impression