KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"last year" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "last year" po angielsku

last year ****

  1. roku ubiegłego
    In the spring of last year he made almost two and a half million dollars. (Wiosną ubiegłego roku on zarobił prawie dwa i pół miliona dolarów.)
    How much did you earn last year? (Ile zarobiłeś w ubiegłym roku?)
    We wrote about him in one of our articles last year. (Pisaliśmy o nim w jednym z naszych artykułów w ubiegłym roku.)

powered by  eTutor logo