BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"poprzedni" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poprzedni" po polsku

poprzedni

przymiotnik
 1. previous ****
  • poprzedni, wcześniejszy
   Jane thought of the previous night. (Jane pomyślała o poprzedniej nocy.)
   His previous book was much better than this one. (Jego wcześniejsza książka była znacznie lepsza od tej.)
   Did you understand the previous lesson? (Czy zrozumiałeś poprzednią lekcję?)
 2. late *****
  • poprzedni, ostatni
   The late tram was the last one today. (Poprzedni tramwaj był ostatnim dzisiaj.)
   The late bus didn't even arrive. (Ostatni autobus nawet nie przyjechał.)
 3. old *****
  • poprzedni, dawny
   My old girlfriend used to cook a birthday dinner for me. (Moja poprzednia dziewczyna zwykła gotować mi urodzinową kolację.)
   My old phone was better than the one I have now. (Mój poprzedni telefon był lepszy od tego, który mam teraz.)
   link synonim: former
 4. preceding , prec. (skrót)
 5. anterior
  • wcześniejszy, poprzedni
   My computer was set to an anterior date. (Mój komputer miał ustawioną wcześniejszą datę.)
 6. sometime   oficjalnie
 7. foregoing
 8. last , *****
  • ostatni, poprzedni
   In my last job I was the CEO. (W mojej poprzedniej pracy byłem CEO.)
 9. prevenient

powered by  eTutor logo