PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"poprzedni" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poprzedni" po polsku

poprzedni

przymiotnik
  1. previous ****
    • poprzedni, wcześniejszy
      Jane thought of the previous night. (Jane pomyślała o poprzedniej nocy.)
      His previous book was much better than this one. (Jego wcześniejsza książka była znacznie lepsza od tej.)
      Did you understand the previous lesson? (Czy zrozumiałeś poprzednią lekcję?)
  2. late *****
    • poprzedni, ostatni
      The late tram was the last one today. (Poprzedni tramwaj był ostatnim dzisiaj.)
      The late bus didn't even arrive. (Ostatni autobus nawet nie przyjechał.)
  3. old *****
    • poprzedni, dawny
      My old girlfriend used to cook a birthday dinner for me. (Moja poprzednia dziewczyna zwykła gotować mi urodzinową kolację.)
      My old phone was better than the one I have now. (Mój poprzedni telefon był lepszy od tego, który mam teraz.)
      link synonim: former
  4. preceding , prec. (skrót)
  5. anterior
    • wcześniejszy, poprzedni
      My computer was set to an anterior date. (Mój komputer miał ustawioną wcześniejszą datę.)
  6. sometime   oficjalnie
  7. foregoing
  8. prevenient
określnik
  1. last , *****
    • ostatni, poprzedni
      In my last job I was the CEO. (W mojej poprzedniej pracy byłem CEO.)