ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"poprzednik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poprzednik" po polsku

poprzednik

rzeczownik
 1. predecessor *
  • poprzednik, poprzedniczka [policzalny]
   I'm glad you find the death of my predecessor so amusing. (Cieszę się widząc, że tak cieszy cię śmierć mojego poprzednika.)
   Prime Minister, your predecessor did not have an easy or positive start. (Panie premierze! Pański poprzednik nie miał ani łatwego, ani pozytywnego startu.)
 2. precursor
  • prekursor, poprzednik, poprzedniczka oficjalnie
   His precursor introduced many bills which needed improvement. (Jego poprzednik wprowadził wiele ustaw, które wymagały poprawy.)
 3. forerunner
 4. antecedent
 5. protasis
 6. antecessor
 7. foregoer dawne użycie

Powiązane zwroty — "poprzednik"

przymiotnik
poprzedni = previous +7 znaczeń
przedni = front +8 znaczeń
przysłówek
poprzednio = before +7 znaczeń
inne
inne
prefiks
czasownik
poprzedzać = precede +5 znaczeń
rzeczownik

powered by  eTutor logo