ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"poprzedni stan" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poprzedni stan" po polsku

"poprzedni stan" — Słownik kolokacji angielskich

previous state kolokacja
  1. previous przymiotnik + state rzeczownik = poprzedni stan
    Bardzo silna kolokacja

    The current building has not changed much from its previous state as a high school.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo