ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"poprzedni wyrok skazujący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poprzedni wyrok skazujący" po polsku

"poprzedni wyrok skazujący" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poprzedni wyrok skazujący
  1. previous przymiotnik + conviction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She later learned he had kept vital facts about previous convictions from her.

previous sentence kolokacja
  1. previous przymiotnik + sentence rzeczownik = poprzedni wyrok skazujący
    Luźna kolokacja

    Similar cases are currently under appeal, and some previous sentences have been reversed.

powered by  eTutor logo