TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"popyt" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "popyt" po polsku

popyt

rzeczownik
 1. demand , ****
  • popyt, zapotrzebowanie (np. na określone dobra, usługi) [policzalny lub niepoliczalny]
   the need of customers for goods or services, as well as the ability to purchase them
   There is a high demand for our services in this region. (Jest duże zapotrzebowanie na nasze usługi w tym regionie.)
   We expect a huge demand for our products. (Oczekujemy ogromnego popytu na nasze produkty.)
   There's a demand for IT specialists. (Jest popyt na specjalistów IT.)
 2. market *****   [tylko liczba pojedyncza]
  There is a market for mobile phone accessories. (Istnieje popyt na akcesoria do telefonów komórkowych.)
  The market for snacks is big. (Popyt na przekąski jet wysoki.)
 3. take-up , także: takeup