GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"określanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "określanie" po polsku

określanie

rzeczownik
 1. prescribing
 2. definement
 3. defining
 4. quantitation
 5. predefining
 6. conceptualizing , także: conceptualising BrE
 7. terming
 8. stipulating
 9. stating
 10. determining
 11. specifying
 12. gauging
 13. denominating
czasownik
 1. determine ****
  • ustalać, określać (np. fakty, przyczyny) [przechodni]
   We haven't determined this yet. (Jeszcze tego nie ustaliliśmy.)
   The lie-detector test will determine if he's telling the truth. (Wykrywacz kłamstw pozwoli ustalić, czy on mówi prawdę.)
   We are unable to determine his position. (Nie jesteśmy w stanie określić jego położenia.)
   link synonim: figure out
   zobacz także: establish
  • determinować, określać, wyznaczać, rozstrzygać [przechodni]
   Supply is determined by demand. (Podaż jest określana przez popyt.)
   Don't let that fail determine the rest of your life. (Nie pozwól, aby ta porażka określała resztę twojego życia.)
   zobacz także: decide
 2. project *****
  • określać, przewidywać, planować [przechodni]
   We project a 5 minute break. (Przewidujemy 5 minutową przerwę.)
   Did you project that or was it a lucky break? (Przewidziałaś to, czy może był to szczęśliwy zbieg okoliczności?)
 3. state *****
  • określać, wskazywać [przechodni]
   The rules weren't explicitly stated. (Zasady nie były wyraźnie określone.)
   I have clearly stated my demands. (Wyraźnie określiłem moje żądania.)
 4. term , *****
  • nazywać, określać [przechodni]
   I don't know how to term this phenomenon. (Nie wiem jak nazwać to zjawisko.)
   We have to term this behaviour. (Musimy określić to zachowanie.)
 5. assess ***
  • oceniać, poddawać ocenie, wyceniać, oszacowywać, określać (np. wartość czegoś) [przechodni]
   to evaluate something, e.g. a candidate's abilities
   Can you assess the value of this ring? (Czy możesz oszacować cenę tego pierścionka?)
   I can't assess how many people came to the concert. (Nie potrafię oszacować, ilu ludzi przyszło na koncert.)
   My fiancée has already assessed the costs of our wedding reception. (Moja narzeczona oszacowała już koszty naszego wesela.)
   Can you assess our chance to win this match? (Czy możesz ocenić naszą szansę na wygranie tego meczu?)
   link synonim: evaluate
 6. define ****
  • określać, sprecyzować [przechodni]
   Could you define what you mean by 'high-tech'? (Czy mógłbyś zdefiniować, co rozumiesz przez "najnowocześniejszy"?)
   You have to define your expectations, we won't guess. (Musisz sprecyzować swoje oczekiwania, nie będziemy zgadywać.)
 7. gauge * , gage AmE
 8. conceptualize , conceptualise BrE
 9. prescribe *
 10. stipulate
 11. circumscribe
 12. denominate
 13. predefine
phrasal verb
 1. figure out ***
 2. sum up *
 3. set something out , set out something **
  • przedstawiać coś, wyłożyć coś (wyjaśniać), określać (w dokumentach prawnych)
   I set my demands out to my boss but he only laughed. (Wyłożyłem mojemu szefowi moje żądania, ale on tylko się zaśmiał.)
   Today I will set my brilliant plan out. (Dzisiaj przedstawię mój znakomity plan.)
   Such action isn't in accordance with the standards set out in the legal act. (Takie działanie nie jest zgodne ze standardami określonymi w akcie prawnym.)