Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"popyt przyszły" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "popyt przyszły" po polsku

"popyt przyszły" — Słownik kolokacji angielskich

future demand kolokacja
  1. future przymiotnik + demand rzeczownik = popyt przyszły
    Zwykła kolokacja

    Has a large coalfield which should meet future demands for China's power growth.