Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"duży popyt" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "duży popyt" po polsku

"duży popyt" — Słownik kolokacji angielskich

heavy demand kolokacja
 1. heavy przymiotnik + demand rzeczownik = duży popyt
  Bardzo silna kolokacja

  She said the new rules would lead to heavy demand for her company's product.

strong demand kolokacja
 1. strong przymiotnik + demand rzeczownik = silne zapotrzebowanie, duży popyt
  Bardzo silna kolokacja

  In 1931 came a strong demand to change the school's name.

good market kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży popyt
 1. good przymiotnik + market rzeczownik
  Silna kolokacja

  Then I get crazy, especially when there is a good market around.