PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"interesować się kimś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "interesować się kimś" po polsku

phrasal verb
 1. care about something **
  • przejmować się czymś, interesować się czymś, zależeć na czymś
   She didn't care about it one way or the other. (Nie interesowało jej to w żaden sposób.)
   He always cares the most about all those meaningless details. (On zawsze najbardziej przejmuje się tymi wszystkimi nic nie znaczącymi szczegółami.)
   Do you care about me at all? (Czy w ogóle się mną przejmujesz?)
   I don't care about politics. (Nie interesuję się polityką.)
idiom
 1. groove on something
rzeczownik
 1. interest oneself in something , have an interest in something
czasownik
 1. dabble
idiom
 1. give a damn

interesować się kimś

idiom
 1. groove on somebody
czasownik
 1. interest *****   [TRANSITIVE]
  I have some articles that might interest you. (Mam jakieś artykuły które mogą cię zainteresować.)
  zobacz także: intrigue
 2. care *****
 3. hold appeal
 1. give a fuck , give two shits
czasownik
 1. engage ***
  • zainteresować, przyciągać (np. uwagę, zainteresowanie) formal [TRANSITIVE]
   My article engaged the attention of the whole city. (Mój artykuł przyciągnął uwagę całego miasta.)
   Her outfits always engage a lot of attention. (Jej stroje zawsze przyciągają dużo uwagi.)
 2. hook ***
  • zainteresować (kogoś czymś) informal [TRANSITIVE]
   We want to make all our points while we've got them hooked. (Chcemy wyrazić się jasno we wszystkich sprawach dopóki oni są zainteresowani.)
 3. pull *****
 1. attract interest
czasownik
 1. draw somebody to something
  • przyciągać kogoś do czegoś, zainteresować kogoś czymś
   What first drew you to studying computer science? (Co na początku przyciągnęło cię do studiowania informatyki?)
   I was drawn to a charming sound of music. (Przyciągnął mnie czarujący dźwięk muzyki.)
   Her blue eyes really drew me to her. (Jej niebieskie oczy naprawdę mnie zainteresowały.)
phrasal verb
 1. turn somebody on to something  
  I turned him on to physics. (Zainteresowałem go fizyką.)
  Why don't you turn her on to modern art? (Dlaczego nie zainteresujesz jej sztuką nowoczesną?)
phrasal verb
 1. turn somebody on *
phrasal verb
 1. pull somebody in
 1. catch somebody's eye  
phrasal verb
 1. take to something ***
 2. take something up * , także: take up something **
 3. get into something ***
 4. latch onto something
 1. take an interest in something  
phrasal verb
 1. blow somebody off
 1. not give a toss about somebody

powered by  eTutor logo