BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"nie obchodzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie obchodzić" po polsku

nie obchodzić

idiom
 1. not care a hoot potocznie , także: not give a hoot potocznie , także: not give two hoots potocznie
 2. not give a toss
 3. not care a fig , not give a fig
 4. not give a monkey's slang
  • nie obchodzić (kogoś)  BrE potocznie
   I don't give a monkey's. (Nic mnie to nie obchodzi.)
 1. not care a hang , not give a hang
 2. not give a rip about something AmE
czasownik
 1. celebrate ***
  • świętować, obchodzić (np. czyjeś urodziny) [przechodni/nieprzechodni]
   Do you celebrate Valentine's Day? (Obchodzisz Walentynki?)
   We always celebrate this day together. (Zawsze celebrujemy ten dzień razem.)
   Do you know how other cultures celebrate holidays? (Czy wiesz, jak inne kultury obchodzą święta?)
 2. care *****
 3. observe ***
  • obchodzić (np. święta) [przechodni]
   We don't observe Halloween in my country. (W moim kraju nie obchodzi się Halloween.)
   Mary will be observing this Christmas alone. (Mary będzie sama obchodzić te święta Bożego Narodzenia.)
 4. evade
 5. circumvent
 6. keep *****
  • przestrzegać (zasad religijnych), obchodzić (tradycje religijne, np. post) [przechodni]
   Some of my family don't keep Sabbath. (Niektórzy z mojej rodziny nie przestrzegają zasad szabatu.)
phrasal verb
 1. go round
idiom
 1. put the flags out
 1. give a flying fuck obraźliwie
 2. give a fuck , give two shits
phrasal verb
 1. see around something , see round something
czasownik
 1. handle ****   [przechodni]
  This is a pack with chinaware. Handle it carefully. (To jest paczka z porcelaną. Obchodź się z nią ostrożnie.)

Powiązane zwroty — "nie obchodzić"

czasownik
chodzić = walk +1 znaczenie
wychodzić = leave +3 znaczenia
przechodzić = pass +5 znaczeń
podchodzić = come +2 znaczenia
dochodzić = claim +1 znaczenie
odchodzić = off +4 znaczenia
schodzić = descend +1 znaczenie
phrasal verb
inne
rzeczownik

powered by  eTutor logo